RSS

We keep on doing the monday briefing in english!! / Seguimos facendo a asamblea dos luns en inglés.

Like every monday, today we did the brienfing in english! We counted how many students were at school, we talked about the day of the week it was, how the weather was like, and sang a lot of songs, after four weeks we almost know all.

Como cada luns, hoxe fixemos a asamblea en inglés! Contamos cantos alumnos estaban na escola, hablamos sobre o día da semana que era, como era o tempo, e cantamos moitas cancións, despois de catro semanas casi as sabemos todas.